Zoeken

Ik heb een boek geschreven ! 

Klik op deze link voor details 

www.stefanschamp.be 

Dit is de website van Stefan Schamp,°14/04/1971 Gent.

Gezien mijn brede interesses had ik nood aan een forum waar ik mijn bevindingen kon neerpennen. Niet noodzakelijk om die te delen met iedereen...maar waarom eigenlijk ook niet.

De website bestaat uit 3 onderdelen. Living History, Writersblock en FamilytreeDNA. De laatste twee onderdelen staan nog niet online.

Living History zal zich toespitsen op politieverslagen anno 1912 uit Wetteren. In eerste instantie zal dit het louter weergeven zijn van die verslagen, de waarde van de frank, de ordehandhavers in die tijd en de geografische spreiding van de personen (naar woonplaats) die in die tijd door de politie van Wetteren verhoord werden.

Als u een familielid uit vervlogen tijden wil opzoeken, gebruik dan de handige zoekfunctie. Er is ook een alfabetische namenlijst voorhanden. Het is ook mogelijk om gewoon de 180 pagina's Wetterse geschiedenis te doorlopen door gewoon "1912" en vervolgens "0" aan te klikken. Daarna kan je onderaan iedere pagina doorklikken naar de volgende.

Zelf ben ik werkzaam als commissaris en coördinator informatiegestuurde politiezorg bij de politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen. Ook daar valt heel veel over te vertellen,doch dit valt niet binnen het bestek van deze website.

Ik wens u mettertijd steeds meer leesplezier !

 

Laatste update : 05/04/2014 (  Link naar website www.stefanschamp.be  )