Boekrecenties

Een geschiedenis van het Romeinse rijk

Samenvatting

Het oude Rome is belangrijk. De geschiedenis van het rijk, van zijn veroveringen, wreedheid en uitspattingen, is voor ons nog altijd een ijkpunt. Zijn mythen, verhalen, disputen en problemen houden ons nog altijd bezig. 
SPQR biedt een frisse kijk op de Romeinse geschiedenis door een van ’s werelds belangrijkste classici. Mary Beard onderzoekt niet alleen hoe Rome van een onbelangrijk dorp in Midden-Italië uitgroeide tot een wereldmacht die heerste over een gebied van Spanje tot in Syrië, maar ook hoe de Romeinen zichzelf en hun wereld zagen, en waarom dat van belang is tot in onze eeuw. 
Deze gezaghebbende geschiedenis omspant duizend jaar, en werpt een nieuw licht op veel aspecten van de Romeinse beschaving, van de slavernij en de religie tot het stromend water. Het is het definitieve boek over het oude Rome, verrassend en goedgeschreven.

Recensie(s)

Mary Beard (1955) is hoogleraar klassieke oudheid aan de universiteit van Cambridge. Voor de BBC-televisie maakte zij verschillende documentaires over de geschiedenis van het oude Rome en Pompeii. In dit boek schrijft zij een nieuwe geschiedenis van het Romeinse Rijk. De titel is ontleend aan de bekende leuze: de Senaat en het Volk van Rome (SPQR). Zij begint haar verhaal bij de stichtingsmythes van de stad: het bekende verhaal van Remus en Romulus en (minder bekend) Aeneas. Beard eindigt haar geschiedenis in het jaar 212 wanneer keizer Caracalla alle inwoners van het Romeinse rijk burgerrechten verleent. Beard schrijft met een soepele, losse stijl. Ze heeft aandacht voor zowel de hoge politiek als het leven van de gewone Romein. Het boek is wetenschappelijk verantwoord, maar blijft toegankelijk voor een breed publiek. Met kaarten, zwart-witillustraties en een kleurenkatern. Met register en literatuurlijst. Het boek is een belangrijke aanvulling op de geschiedenis van het eerste millennium van de Romeinse geschiedenis.

L. van der Hulst

Uit dit boek blijkt dat Romeinen menselijk zijn en meerdere malen het onderspit dolven op het slagveld. Maar door een visie, cultuur, wegennet, verraad en pacten hebben zij een wereldrijk uitgebouwd. Het is verbazend hoe de ontstaansgeschiedenis van de Romeinen gehuld is in een waas van mysterie, maar dat de Etrusken de eerste “echte koningen” waren lijkt een zekerheid. “Koningschap” werd daarna een scheldwoord. Fascinerend om te lezen dat zij eerst kleine veldslagen uitvochten met de hun omringende volkeren om de controle over het schiereiland te verkrijgen en hoe zij daarna hun steeds uitdijende rijk trachtten te managen met een minimalistisch staatsapparaat. Dit was onmogelijk zonder de medewerking van de plaatselijke elitie in de “veroverde” gebieden. En hoe de Britten blijkbaar zichzelf “romaniseerden”. Het is een aangenaam boek, waar je blijft in lezen. 

Stefan Schamp 

Klik op onderstaande link als je dit boek wil aanschaffen! 

SPQR
SPQR€ 31,99