Bijna-dood ervaring

Is er leven na de dood?
Een vraag die de mensheid zich al duizenden jaren stelt.
Wat zou dit betekenen voor ons leven mocht dit het geval zijn?
Vandaag is er een antwoord, dat naar mijn bescheiden mening geloofwaardig is.

The Lancet

“The Lancet” is hét gerenommeerde tijdschrift voor medici. Wie daarin kan publiceren geniet aanzien en geloofwaardigheid bij vakgenoten.
Cardioloog Pim Van Lommel viel die eer te beurt. Hij mocht een bijdrage leveren over zijn wetenschappelijk onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE).
Een onderzoek dat heel wat losmaakte in verschillende delen van de wereld.

Eindeloos bewustzijn

Pim Van Lommel heeft ook een boek geschreven over zijn onderzoek: “Eindeloos bewustzijn“. Ondertussen al aan de “vijfentwintigste druk” toe. Een bestseller dus.
344 Nederlandse patiënten die overleefden na een hartstilstand werden bevraagd. Onder hen waren er 62 die een “bijna-dood ervaring” beschreven.
De cardioloog stelt dat het hier gaat om een authentieke ervaringen. Niet te herleiden tot fantasie, psychose of een zuurstoftekort. Dit laatste element is een verklaring dat regelmatig wordt aangedragen door geneesheren die niet op de hoogte zijn van dit onderzoek. Zij stellen dat de biologische processen in onze hersenen leiden tot “bewustzijn”. Pim Van Lommel durft het aan om te stellen dat onze hersenen louter een interface zijn van een bewustzijn dat zich bevindt…buiten onze hersenen. Onze hersenen zijn als het ware een tool om naar de ons omringende werkelijkheid te kijken, maar ze genereren geen bewustzijn. Om tot die ontstellende hypothese te komen gaat hij niet over één nacht ijs.

De BDE van Pamela Reynolds

Dit is een heel goed gedocumenteerd verslag van een nabije-dood ervaring. Er werd ook een BCC-uitzending aan gewijd: “The day i died”.
Pamela Reynolds diende in 1991 een langdurige en risicovolle hersenoperatie te ondergaan. Alle omstandigheden van de operatie werden dus zorgvuldig geregistreerd.
– Gedurende de operatie werd haar lichaamstemperatuur teruggebracht tot 10 graden.
– Ze lag aan een hart-longmachine wegens de uitval van haar hartactiviteit (hartstilstand).
– Al het bloed was uit haar hersenen verwijderd.
– De elektrische activiteit van haar hersenschors (EEG) en hersenstam waren volledig uitgevallen.
Ze voldeed dus aan de criteria voor hersendood. Verder:
– waren haar ogen afgeplakt.
– was ze onder diepe narcose.
Volgens de klassieke geneeskunde kan niemand onder deze omstandigheden iets waarnemen.
Toch kon zij details waarnemen tijdens haar operatie, was ze buiten haar lichaam en kon ze de gesprekken van de artsen verstaan. Ze zag het aantal mensen in het operatielokaal, kon de instrumenten beschrijven. Op een zeker moment hoorde ze een vrouw zeggen: “haar slagaderen zijn te klein”. Pamela kon na haar ontwaken perfect weergeven wat er zich na deze probleemmelding heeft afgespeeld en dit tot stomme verbazing van de artsen.
Daar, op dit moment, kon de wetenschap vaststellen dat ons (groter) bewustzijn zich buiten de grenzen van ons lichaam bevindt.

Gevolgen van een bijna-dood ervaring

Eén van de patiënten liet het volgende optekenen:
“De gevolgen zijn zo ingrijpend geweest voor mijn verdere leven: de tijdloosheid die ik ervaren heb; de wetenschap dat mijn lichaam buiten mijn lichaam blijft bestaan. Het was genoeg om mijn leven te ontwrichten”.
Mensen kunnen ook heimwee voelen naar de vrede, acceptatie en liefde die zij tijdens deze ervaring gevoeld hebben. Het nieuwe inzicht dat liefde, aandacht voor anderen en de natuur het belangrijkste is blijft over. Uiteraard ook dat de dood niet het einde is van alles. Het materialisme waar we met zijn allen aan lijden is na deze ervaring ook meteen weg.

Belangrijke levensles

Voor mij persoonlijk is dit boek een echte eye-opener geweest. De wetenschap werd hier verenigd met een spirituele wereld, die altijd al een beetje meewarig werd bekeken. Vooral de mensen die zich daarmee mee bezig hielden. Wel, hier heb je een gerenommeerde cardioloog die zijn reputatie op het spel zet en zwart op wit laat optekenen dat ons (hoger) bewustzijn zich buiten ons lichaam bevindt en dat de dood slechts een overgang is naar een andere staat van zijn.
Als iedereen dit boek zou lezen zou de wereld echt een betere plaats zijn. Je leeft immers voor eeuwig en dit draagt bij tot een verregaande relativering van je aardse activiteiten.  Je hoeft zelf geen nabije-dood ervaring te hebben gehad om de omslag te maken.
Hieronder het boek. Ik wens je veel leesplezier!

Eindeloos bewustzijn
€ 27,48
2 – 3 weken
Koop bij bol.com