Alleen feiten tellen…

Bron: http://www.hetgrotereplaatje.nl/skulls.html

Er worden fantastische verhalen verteld over deze “blanco” schedels, zoals ik ze noem. Men vindt ze over de hele wereld.

DNA

Toch is er nog geen enkel gerenommeerd laboratorium dat zich waagt aan DNA-onderzoek. Alleen met vage bewoordingen wordt gesteld dat “onafhankelijk instituten hebben vastgesteld dat het DNA ervan niet menselijk is”.  In geen enkele publicatie is daar doorslaggevend bewijs voor te vinden.

Oud gebruik

Deze “verlengde schedels” zouden volgens de conventionele wetenschap het gevolg zijn van een oud gebruik waarbij men de hoofdjes van baby’s zo strak afbond, dat het vervormde. Dit lijkt volgens mijn bescheiden mening een verklaring te zijn voor een aantal van de gevonden schedels. Het probleem dat je daarmee zou kunnen hebben is dat er wereldwijd zulke schedels worden gevonden. Dit impliceert dat de cultuur van het afbinden van schedels ook wereldwijd verspreid was. En dat in een tijd  waarin er terug volgens de conventionele wetenschap … geen contact was tussen deze grote beschavingen onderling. Als er wel contact was, dan spreken we over een wereldwijd gebruik.

Technische onmogelijkheid

Als je een schedel afbindt, dan kan dit het volume van een niet afgebonden schedel niet overschrijden. Hier zien we dat bepaalde gevonden schedels het volume van een “gewone mensachtige” ver overschrijden. Bovenstaande “blanco schedel” mist ook een pijlnaad (zie foto’s met rode pijlen), die een gewone schedel wel heeft. Ook het bot van deze schedels is dikker en dus steviger. De zogenaamde manueel afgebonden schedels zien er dus heel anders uit dan de “blanco” schedels. Ze zijn kleiner en voorzien van de naden die we zouden verwachten.

Waarom een schedel afbinden?

Dit is een pertinente vraag. Of bepaalde culturen nu in contact met elkaar stonden of niet, waarom deden ze het? We kunnen er misschien logischer wijze vanuit gaan dat dergelijke hoofden een bepaalde status uitdrukten binnen een samenleving op een punt in de tijd. Hieronder een replica van de mummie van Toetanchamon (1323 vC). Let op de vorm van de schedel. Het lijkt aannemelijk dat mensen een soort copycat gedrag vertoonden ten aanzien van de meest gerespecteerden in “hun universum”. Zoals hedendaagse mensen hun idolen volgen tot in het absurde.

Bron: http://www.hetgrotereplaatje.nl/skulls.html

En hadden die “voorbeelden” zulke hoofden? Schedels waarvoor de conventionele wetenschap maar een partiële en hoogst onbevredigde uitleg kan voor geven, gezien voorgaande bedenkingen.

Media

Misschien nog het meest onrustwekkend. De mainstream media zwijgt deze vonsten gewoon dood. De docu’s hierover zijn te vinden op youtube en alternatieve kanalen. Uiteraard zullen hier veel nep-docu’s tussen zitten, maar de hoeveelheid aan “bewijsmateriaal” is te groot om zomaar te negeren. Er zijn wel degelijk “verlengde schedels”, met minder en meer naden.

Slot

Uiteindelijk komt het maar op één ding neer. Bekijk bovenstaande foto’s en vraag je af vanwaar deze schedels komen. Want dat ze bestaan is wel een feit.